AC1 – A1 Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon

Fon Büyüklüğü

18,5 Milyon TL

Yatırımcı Sayısı

43

Risk Derecesi

5

Eşik Değeri

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

Alım ve Satım Talimatı

İş günleri 09:00-13:30 saatleri içerisinde; bir önceki işgünü hesaplanan ve o işgünü için geçerli olan fiyat üzerinden yapılmaktadır.
Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında işlem yapılamaz.

Vergi

Gerçek Kişi: %10
Tüzel Kişi: %0

Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonu, yatırımcılara kısa vadeli getiri sağlamayı amaçlayan bir yatırım aracıdır. Yatırımcıların sermayelerini kısa vadeli dönemlerde (genellikle birkaç gün ile birkaç ay) içinde değerlendirmelerine imkân tanır.

AC1 – A1 Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonumuz, TEFAS’ta işlem görmekte olup 09.00 – 13.00 saatleri arasında tüm banka ve aracı kurumlardan hızlı ve kolay bir şekilde alım-satım yapılabilme özelliğine sahiptir.

Aşağıdaki formu doldurarak A1 Capital’de yatırım hesabı açabilir ve AC1 – A1 Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonumuzu hemen alabilirsiniz.

Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, tamamı devamlı olarak, piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.’de yer alan taahhütlü işlemler piyasasında yapılacak kira sertifikalarına dayalı taahhütlü işlemler, vaad sözleşmeleri, katılma hesaplarından (TL, döviz, altın) ve Kurulca uygun görülen uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Hedef Yatırımcı Profili

Yatırımlarını faiz kazancı sağlamayan yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden yatırımcılara yöneliktir.

Tefas’a dahil tüm banka/aracı kurumlardan işlem yapılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Birikimlerini faiz kazancı sağlamayan yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden yatırımcılar için geliştirilmiş olan yatırım fonlarıdır.

Para piyasası fonlarına alternatif olarak faizsiz kazanç sağlayan, vadesi kısa süreli olan bir fondur.

Fon portföyü faizsiz kazanç sağlayan enstrümanlardan oluşmaktadır.

Yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, tamamı devamlı olarak, piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.’de yer alan taahhütlü işlemler piyasasında yapılacak kira sertifikalarına dayalı taahhütlü işlemler, vaad sözleşmeleri, katılma hesaplarından (TL, döviz, altın) ve Kurulca uygun görülen uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

  • İstenildiği zaman alınıp satılabilir, böylece vade beklemeden getiri elde edilebilir.
  • Faiz kazancı sağlamayan enstrümanlarda değerlendirilir.
  • A1 Portföy Yönetimi A.Ş.’nin uzman portföy yöneticileri tarafından ekonomik koşullar değerlendirilerek yönetilir.

İş günleri 09:00-13:30 saatleri içerisinde; bir önceki işgünü hesaplanan ve o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden TEFAS’a dahil tüm banka/aracı kurumlardan işlem yapılabilir.

Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonumuzda, gerçek kişiler için %10 stopaj uygulanmakta olup tüzel kişiler için stopaj oranı %0’dır.