Duyurular

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. hakkındaki tüm duyuru ve bilgilere KAP ’tan ulaşabilirsiniz.

SPK Onay Almış İzahname

02.05.2024
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fon’a bağlı "A1 Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 29.04.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-53141 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname

Yatırım Fonları Stopaj Düzenlemesi

01.05.2024
Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince, yatırım fonları stopaj oranlarında düzenleme yapılmıştır. Yatırım fonları stopaj düzenlemesi ile ilgili tabloya aşağıda yer alan dosyadan erişebilirsiniz.

- Yatırım Fonları Stopaj Düzenlemesi

SPK Onay Almış İzahname Değişikliği

19.04.2024
A1 Portföy Yönetimi AŞ’nin Kurucusu olduğu A1 Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon’a bağlı A1 Portföy Birinci Serbest Fon’un izahname değişikliği başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı tadil metni ektedir.

- OME - Birinci Serbest Fon İzahname Tadil Metni

SPK Onay Almış İzahname Değişikliği

22.03.2024
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon’a bağlı "A1 Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)", "A1 Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" ve “A1 Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 22.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51683 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Onaylı İzahname
- A1 Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Onaylı İzahname
- A1 Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Onaylı İzahname

SPK Onay Almış İzahname Değişikliği

19.03.2024
A1 Portföy Yönetimi AŞ’nin Kurucusu olduğu A1 Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon’a bağlı A1 Portföy Birinci Serbest Fon’un izahname değişikliği başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı duyuru metni ektedir.

- OME - Birinci Serbest Fon Duyuru Metni

2 Adet Şemsiye Fonu İç Tüzüklerinin Onayı

11.03.2024
A1 Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu ve A1 Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu’nun kuruluşlarına izin verilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunarak 05.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-50738 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu İçtüzüğü
- A1 Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu İçtüzüğü

SPK Onay Almış İzahname Değişikliği

15.02.2024
A1 Portföy Yönetimi AŞ’nin Kurucusu olduğu A1 Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon’a bağlı A1 Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon’un izahname değişikliği başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

- IAU - İkinci İstatiksel Arbitraj Serbest Fon İzahname
- IAU - İkinci İstatiksel Arbitraj Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu
- IAU - İkinci İstatiksel Arbitraj Serbest Fon Tadil Metni
- IAU - İkinci İstatiksel Arbitraj Serbest Fon Duyuru Metni

2 Adet Gayrimenkul Yatırım Fonu Kuruluş Onayı

12.02.2024
A1 Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşlarına izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş olup, 08/02/2024 tarih ve E-12233903-315.01.01-49298 no.lu onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğü
- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğü

İzahname Değişiklikleri

09.01.2024
A1 Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu A1 Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu ile A1 Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon’a bağlı yatırım fonlarının adres bilgileri değişmiş olup, bu kapsamda güncel izahnameler aşağıda yer almaktadır.

- AC1-A1 Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon İzahname
- AC2-A1 Portföy İkinci Serbest Fon İzahname
- AC3-A1 Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon İzahname
- AC4-A1 Portföy Para Piyasası (TL) Fon İzahname
- AC5-A1 Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon İzahname
- AC6-Dördüncü Serbest (Döviz) Fon İzahname
- AC7-A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname
- AC8-A1 Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname
- BDI-A1 Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname
- BHH-A1 Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi
- BSE_BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon İzahname
- BST-A1 Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname
- CSH-A1 Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname
- IAU-A1 Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon İzahname
- MGE- A1 Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname
- OME-A1 Portföy Birinci Serbest Fon İzahname

SPK Onay Almış İzahname

03.01.2024
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu’na bağlı "A1 Portföy İkinci Değişken Fon”, A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı "A1 Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" ile “A1 Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)”un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 26.12.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-47315 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy İkinci Değişken Fon Onaylı İzahname
- A1 Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Onaylı İzahname
- A1 Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Onaylı İzahname

SPK Onay Almış İzahname

22.12.2023
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı "A1 Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" ve "A1 Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 22.12.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-47129 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Onaylı İzahname
- A1 Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbet (TL) Fon Onaylı İzahname

2 Adet Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Kuruluş Onayı

18.12.2023
A1 Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşlarına izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 07/12/2023 tarih ve E-12233903-320.01.01-46297 no’lu onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci GSYF İçtüzük
- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü GSYF İçtüzük

SPK Onay Almış İzahname

23.11.2023
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı A1 Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon’un (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanının A1 Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmesi amacıyla izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.11.2023 tarih ve E-12233903-305.04-45264 sayılı onay yazısı ile tarafımıza izin verilmiştir.

- A1 Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Değişikliği Duyuru Metni
- A1 Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Tadil Metni

SPK Onay Almış İzahname

23.11.2023
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı A1 Portföy BİST 30 Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanının A1 Portföy BİST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmesi amacıyla izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.11.2023 tarih ve E-12233903-305.04-45263 sayılı onay yazısı ile tarafımıza izin verilmiştir.

- A1 Portföy BİST 30 Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Değişikliği Duyuru Metni
- A1 Portföy BİST 30 Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Tadil Metni

SPK Onay Almış İzahname

17.11.2023
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı "A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), A1 Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve A1 Portföy BİST 30 Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" izahnamelerinin 7.1.2 ve 7.1.6 maddelerinde yapılacak değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.11.2023 tarih ve E-12233903-305.04-44840 sayılı onay yazısı ile tarafımıza izin verilmiştir.

- A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Değişikliği Duyuru Metni
- A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Tadil Metni
- A1 Portföy BİST 30 Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Değişikliği Duyuru Metni
- A1 Portföy BİST 30 Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Tadil Metni
- A1 Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Değişikliği Duyuru Metni
- A1 Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Tadil Metni

SPK Onay Almış İzahname

7.11.2023
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı "A1 Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 07.11.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-44764 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Besinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon İzahname

SPK Onay Almış İzahname

27.10.2023
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı "A1 Portföy BİST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 27.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-44216 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy BİST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname

SPK Onay Almış İzahname

27.10.2023
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı "A1 Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 27.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-44216 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname

SPK Onay Almış İzahname

24.10.2023
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı "A1 Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 24.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-44001 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname

SPK Onay Almış İzahname

17.10.2023
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon‘a bağlı "A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 17.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-43636 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname

SPK Onay Almış İzahname

17.10.2023
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon‘a bağlı " A1 Portföy Birinci Değişken Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 17.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-43636 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Birinci Değişken Fon İzahname

SPK Onay Almış İzahname

17.10.2023
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fon‘a bağlı "A1 Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 17.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-43636 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon İzahname

SPK Onay Almış İzahname

17.10.2023
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fon‘a bağlı "A1 Portföy Altın Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 17.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-43636 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Altın Fon İzahname

SPK Onay Almış İzahname Değişiklikleri

11.10.2023
A1 Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Kurucusu olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı A1 Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon ve A1 Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fonu’nun İzahname Değişiklik başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 11/10/2023 tarih ve E-12233903-305.04-43353 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

- AC5 İstatistiksel Arbitraj Fon İzahname Değisiklik Duyurusu
- AC6 Dördüncü Serbest (Döviz) Fon İzahname Değisiklik Duyurusu

SPK Onay Almış İzahname Değişiklikleri

22.08.2023
A1 Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Kurucusu olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı A1 Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon ve A1 Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fonu’nun İzahname Değişiklik başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

- AC5 Arbitraj İzahname 20230818
- AC5 Duyuru Metni 2
- AC5 Duyuru Metni (2)
- AC5 Tadil Metni (3)
- AC5 Tadil Metni
- AC5 Yatırımcı Bilgi Formu
- AC6 Dördüncü Serbest (Döviz) Fon 20230818
- AC6 Duyuru Metni 2
- AC6 Duyuru Metni (2)
- AC6 Tadil Metni (2)
- AC6 Tadil Metni (3)
- AC6 Yatırımcı Bilgi Formu

2 Adet Şemsiye Fonu İç Tüzüklerinin Onayı

05.06.2023
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu ve Borçlanma Araçları Şemsiye Fon’unun kuruluşlarına izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 29/05/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-37923 no’lu onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fon İçtüzük
- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fon İçtüzük

2 Adet Şemsiye Fonu Kuruluş Onayı

16.05.2023
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu ve Değişken Şemsiye Fon’unun kuruluşlarına izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 16/05/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-37464 no’lu onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon İçtüzük
- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon İçtüzük

1 Adet Fonun Katılma Paylarının İhracına İlişkin İzahnamelerin Onaylanması

05.05.2023
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek; A1 Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon’un kuruluşlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru uygun bulunmuş ve 05.05.2023 tarihi E-12233903-305.01.01-36866 sayılı onay yazısı ile tarafımıza Kurulca izin verilmiştir.

- Onaylı İzahname
-E-12233903-305.01.01-36866 Sayılı Onay Yazısı

3 Adet Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Kuruluş Onayı

02.05.2023
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Edik Ventures Yenilikçi Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Expansion Funding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’unun kuruluşlarına izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 02/05/2023 tarih ve E-12233903-320.01.01.-36760 no’lu onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Fonlara ait içtüzükler aşağıdadır.

- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma GSYF İçtüzük
-A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Edik Ventures Yenilikçi Teknolojiler GSYF İçtüzük
-A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Expansion Funding GSYF İçtüzük

3 Adet Fonun Katılma Paylarının İhracına İlişkin İzahnamelerin Onaylanması

13.02.2023
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek; A1 Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), A1 Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve A1 Portföy BIST 30 Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) kuruluşlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru uygun bulunmuş ve 13.02.2023 tarihi E-12233903-305.01.01-33109 sayılı onay yazısı ile tarafımıza Kurulca izin verilmiştir.

-Onaylı İzahnameler
-E-12233903-305_01_01-33109 Sayılı Onay Yazısı

3 Adet Fonun Katılma Paylarının İhracına İlişkin İzahnamelerin Onaylanması

02.12.2022
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek; A1 Portföy Dördüncü Serbest(Döviz) Fon, A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), A1 Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) kuruluşlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru uygun bulunmuş ve 2.12.2022 tarihi E-12233903-305.01.01-29530 sayılı onay yazısı ile tarafımıza Kurulca izin verilmiştir.

-Onaylı İzahnameler
-E-12233903-305_01_01-29530 Sayılı Onay Yazısı

5 Adet Fonun Katılma Paylarının İhracına İlişkin İzahnamelerin Onaylanması

19.10.2022
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek; A1 Portföy İkinci Serbest Fon, A1 Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon, A1 Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon, A1 Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek A1 Portföy Para Piyasası (TL) Fon kuruluşlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru uygun bulunmuş ve 18.10.2022 tarihi E-12233903-305.01.01-27392 sayılı onay yazısı ile tarafımıza Kurulca izin verilmiştir.

-E-12233903-305_01_01-27392 sayılı onay yazısı
-A1 Onaylı İzahnameler

Fon Sepeti Fonu Duyurusu

14.10.2022
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Fon Sepeti Şemsiye Fon kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 14.10.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-27235 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

-E-12233903-305_01_01-27235 sayılı onay yazısı
-Onaylı İç Tüzük

Onaylı İhraç Belgeleri Hakkında

03.10.2022
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Teknolojİ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (Fon) kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talebimiz, Kurulca uygun bulunmuş ve 3.10.2022 tarih ve E-12233903-320.01.01-26714 sayılı onay yazısı ile “Katılma Paylarının İhracına İlişkin İhraç Belgeleri” tarafımıza teslim edilmiştir.

-E-12233903-320.01.01-26714 sayılı onay yazısı
-Onaylı İhraç Belgeleri (2 adet)

Sermaye Artırımı Başvurumuza SPK Onayı

19.09.2022
Şirketimizin 25,000,000 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 457,575 TL’lik kısmı iç kaynaklardan (geçmiş yıllar karı), 1,042,425 TL’lik kısmı ise nakden olmak üzere toplam 1,500,000 TL artırılarak 7,500,000 TL’ye çıkarılması amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesine izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuş olup, talebimiz Kurul'un 15/09/2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-26048 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.

A1 Portföy Birinci Serbest Fon Kuruluş İzni

25.05.2022
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " A1 Portföy Birinci Serbest ( TL) Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 24.05.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 -21745 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

-Onaylı Fon Izahnamesi

A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Kuruluş İzni

25.05.2022
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fon’ u ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fon’ unun kuruluşlarına izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 23/05/2022 tarih ve E-12233903-320.01.01.-21679 no lu onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

-A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Teknoloji GSYF İç Tüzük
-A1 Portföy Yönetimi A.Ş.Pardus Vizyon GSYF İç Tüzük

Genel Kurul

15/04/2022
15/04/2022 Tarihinde A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Şemsiye Fon Kuruluş

07.04.2022
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'un kuruluşu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Faaliyet İzni

11.02.2022
Şirketimizin faaliyet izni talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılanarak, SPK'nın 10.02.2022 tarihli haftalık bülteninde ilan edilmiştir.

Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliği

31.12.2021
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 5.000.000 TL'den 6.000.000 TL'ye artırılmasına istinaden esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmış olup, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli 31.12.2021 tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarih ve 10485 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Sermaye Artırımı Başvurusu

09.12.2021
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL nakden karşılanması suretiyle, 5.000.000 TL'den 6.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 08.12.2021 tarihli Kurul Bülteni'nde ilan edilmiştir.

Kuruluş İzni

25.06.2021
Güler Yatırım Holding A.Ş.’nin 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, 5.000.000 TL başlangıç sermayeli ve %49,98 oranında pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kuruluş işlemleri 25.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve tescil edilmiştir.

Bize Ulaşın
0212 371 18 00

Fax
0212 371 18 01

E-Posta Adresimiz
[email protected]

Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:25 İstanbul/Maslak